Centrum Rolnicze Wilków

telefon: +48 575 620 670
e-mail: sklep@crwilkow.pl

CZAJKA Opryskiwacze

Badania techniczne opryskiwaczy​

CZAJKA Opryskiwacze Sprzedaż-Serwis

CZAJKA Opryskiwacze jest firmą o kilkunastoletniej tradycji. Siedziba firmy znajduje się w Szczekarkowie koło Wilkowa. Zajmujemy się sprzedażą głównie opryskiwaczy, ale także innych maszyn rolniczych i części zamiennych. Kilkunastoletnia tradycja, najwyższa jakość naszych produktów, dbałość o Klienta, świetnie wykształcona i wykwalifikowana kadra sprawiają że współpraca z nami to pewność i zadowolenie Klienta.
Od początku istnienia firmy, za główny swój cel obraliśmy zapewnienie maksymalnej satysfakcji Klientom, oraz kompleksowe zaspokajanie jego potrzeb poprzez dostarczanie produktów o stałej, wysokiej i gwarantowanej jakości w dobrej cenie.

STACJA KONTROLI OPRYSKIWACZY:

Prowadzimy stację kontroli opryskiwaczy zajmującą się kompleksowymi przeglądami opryskiwaczy. Oferuję bieżące naprawy i wymiany części oraz przeglądy okresowe wynikające z wymogów technicznych zawartych w Dzienniku Ustaw w zapisie o ochronie roślin uprawnych z dnia 18 grudnia 2003 roku.

 • przeprowadzam badania ogólne oceniające sprawność techniczną opryskiwacza oraz badania poszczególnych części składowych.
 • z wykonanych czynności sporządzam pełną dokumentację wiążącą się z wystawieniem odpowiedniego protokołu i wydaniem zaświadczenia o prawidłowym stanie technicznym opryskiwacza.
 • zajmuję się naprawami, modernizacją i sprzedażą części do wszystkich rodzajów opryskiwaczy polowych oraz sadowniczych.

SERWIS:

Profesjonalna obsługa oraz kompleksowy serwis opryskiwaczy jest dla nas jednym z najważniejszych priorytetów. Rozumiemy, że współpraca z Klientem nie kończy się na zamknięciu sprzedaży. Dlatego zapewniamy pełne wsparcie serwisowe dla każdego, kto zdecyduje się na wybór maszyn sadowniczych marki Dominiak.

Jak wygląda nasz serwis opryskiwaczy?

Realizujemy go w przemyślany sposób, sięgając po profesjonalne narzędzia:

 • dysponujemy własną flotą pojazdów dostawczych oraz serwisowych – nasz serwis opryskiwaczy dotrze prosto do Ciebie i dowiezie opryskiwacz na Twoje podwórko,
 • doskonale znamy nasze produkty – sami opracowaliśmy technologie, dzięki czemu możemy szybko określić typ usterki i ją usunąć,
 • stale poszerzamy ofertę i z roku na rok możemy Ci zaoferować coraz więcej wyposażenia dodatkowego – bądź na bieżąco z naszą ofertą.

Chcesz poznać bliżej nasze usługi serwisowe związane z maszynami sadowniczymi? Prosimy o kontakt. Napisz lub zadzwoń, by uzyskać odpowiedź na wszystkie pytania.

Zapraszamy na przegląd do naszej stacji kontroli opryskiwaczy!

Opryskiwacze serwis sprzedaż

BADANIA SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ SPRZĘTU DO STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Jednym z kluczowych elementów warunkujących prawidłowość wykonania zabiegu chemicznej ochrony roślin oraz bezpieczeństwa takiego zabiegu jest stan techniczny sprzętu do stosowania środków ochrony roślin. Nierównomierna dystrybucja pestycydów na opryskiwanej powierzchni niesie ze sobą ryzyko ograniczenia efektywność zabiegu, powodując w konsekwencji konieczność wykonania większej liczby oprysków. Jednocześnie w miejscach, w których ilość zastosowanego środka ochrony roślin jest nadmierna, powstaje zagrożenie nagromadzenia się jego pozostałości w środowisku naturalnym oraz w płodach rolnych. Stosowanie środków ochrony roślin przy wykorzystaniu sprzętu niesprawnego może stwarzać ryzyko powstania skażeń punktowych i utratę zdrowia przez operatora i konsumenta.

Mając na uwadze powyższe na każdym posiadaczu sprzętu do aplikacji środków ochrony roślin ciąży obowiązek przeprowadzania okresowych badań potwierdzających sprawność techniczną sprzętu używanego do stosowania środków ochrony roślin.

Obowiązkowym badaniom podlegają: 

 1. opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe;
 2. opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne sadownicze;
 3. opryskiwacze wyposażone w belkę opryskową montowane na pojazdach kolejowych;
 4. sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin montowany na pojazdach kolejowych;
 5. urządzenia przeznaczone do zaprawiania nasion, inne niż przemysłowe; 
 6. instalacje przeznaczone do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku lub zamgławiania w szklarniach lub tunelach foliowych; 
 7. sprzęt samobieżny lub ciągnikowy przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu;
 8. sprzęt agrolotniczy;
 9. sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku, inny niż wymieniony nie będący opryskiwaczem ręcznym lub plecakowym, którego pojemność zbiornika przekracza 30 litrów.

Badanie nowego sprzętu przeprowadza się nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia. Następnie badania potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin wyszczególnionego w punktach 1-4 przeprowadza się w odstępach czasu nie dłuższych niż 3 lata. Pozostały wymieniony sprzęt bada się w okresach nie dłuższych niż 5 lat. Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami, stosowanie środków ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie lub nieskalibrowanym, a także uchylanie się od obowiązku poddawania tego sprzętu badaniom w celu potwierdzenia sprawności technicznej podlega karze grzywny. Ponadto, jeżeli wojewódzki inspektor, w toku kontroli stosowania środków ochrony roślin, stwierdzi, na podstawie wyników badań laboratoryjnych próbek płodów rolnych, że te płody rolne zawierają pozostałości środków ochrony roślin w ilości stwarzającej zagrożenie dla zdrowia konsumenta zakazuje, w drodze decyzji, przeznaczania tych płodów rolnych do spożycia przez ludzi i ich wprowadzania do obrotu oraz określa sposób ich zagospodarowania (art. 46 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin).

Trochę teorii...

Opryskiwacz sadowniczy to narzędzie do wykonywania oprysków na drzewach i krzewach owocowych. Stosowany jest przy nawożeniu oraz ochronie chemicznej roślin. Cechuje go duża wysokość wykonywania zabiegów, która umożliwia dotarcie w najwyższe partie roślin uprawianych w sadach. Dobierając go należy uwzględnić rodzaj zabiegu, dawkę cieczy, warunki pogodowe oraz sposób działania preparatu.

Podział opryskiwaczy sadowniczych ze względu na sposób rozpylania

Ze względu na sposób rozpylania wyróżnia się opryskiwacze sadownicze:
 • ciśnieniowe, gdzie czynnikiem powodującym rozpylanie jest ciśnienie cieczy oraz ciśnieniowe z pomocniczym strumieniem powietrza, gdzie powietrze jest jedynie nośnikiem wytworzonych przez rozpylacze hydrauliczne kropli,
 • pneumatyczne, w których czynnikiem powodującym rozpylenie jest powietrze oraz pneumatyczno- hydrauliczne z rozpylaczami dwuczynnikowymi,
 • opryskiwacze z rozpylaczami rotacyjnymi, gdzie ciecz rozpylana jest w skutek działania siły odśrodkowej w rozpylaczach rotacyjnych

Podział opryskiwaczy sadowniczych ze względu na sposób napędu

Ze względu na sposób napęduwyróżnia się opryskiwacze sadownicze:
 • Z napędem ręcznym, czyli opryskiwacze przenośne i taczkowe. Zazwyczaj zakończone są pistoletem lub lancą, która tworzy mgiełkę. Jest to najtańsze rozwiązanie, bo ich ceny są zdecydowanie najniższe. Wykorzystuje się je w małych sadach.
 • Z napędem silnikowym, czyli opryskiwacze sadownicze przenośne wyposażone w silniki elektryczne oraz spalinowe. Ich pojemność sięga od 100l do 600l i przeznaczone są na duże powierzchnie. Umożliwiają pracę w sadzie, ogrodzie, szklarni czy nawet tunelu.
 • Ciągnikowe, czyli opryskiwacz zawieszany (nie są mobilne), przyczepiane (mobilne) lub nabudowane na ciągniku. Jest to najbardziej popularne rozwiązanie używane w sadach. Wszystkie posiadają te same zespoły robocze, różnią się jedynie wielkością zbiornika, wydajnością poszczególnych zespołów, jakością wykonania, precyzją działania, wyposażeniem dodatkowym (takim jak przystawka do opryskiwacza sadowniczego) oraz wyposażeniem w układy elektroniczne.Pojemność zbiorników i ceny są bardzo różne, zależą głównie od producenta i modelu. W chwili obecnej najczęściej stosuje się zbiorniki zespolone, składające się ze:
  • zbiornika głównego, który przeznaczony jest na ciecz roboczą,
  • zbiornika na wodę do mycia opryskiwaczy i płukania instalacji układu cieczowego,
  • zbiornika na czystą wodę.
Samojezdne, czyli opryskiwacz sadowniczy ma swój układ kierowniczy oraz jednostkę napędową. Posiadają dużą szerokość roboczą i przystosowane są do pracy z dużą prędkością roboczą.